Roboty montażowe.

Punkt 220 V:

   

- do 2 punktów

 

50,00- /pkt.

- do 4 punktów

 

35,00- /pkt.

- powyżej 4 punktów

 

25,00- /pkt.


Punkt siłowy 3 x 220/380 V:

   

- do 2 punktów

 

70,00- /pkt.

- powyżej 2 punktów

 

35,00- /pkt.

Punkt oświetleniowy

 

25,00- /pkt.

Montaż gniazda 220 V

 

5,00- /szt.

Montaż wyłącznika

 

5,00- /szt.

Montaż gniazdka

 

5,00- /szt.

Montaż gniazda siłowego

 

10,00- /szt.

Montaż wtyki siłowej

 

10,00- /szt.

Montaż oprawy świetlnej

 

10,00- /szt.

Montaż tablicy licznikowej 1-faz

 

100,00- /szt.

Montaż tablicy licznikowej 3-faz

 

120,00- /szt.


Montaż tablicy bezpiecznikowej:

   

- do 6 bezpieczników (S 301)

 

80,00- /szt.

- powyżej 6 bezpieczników (S 301)

 

100,00- /szt.

Podłączenie kuchni elektrycznej

 

40,00- /szt.

Podłączenie przepływowego podgrzewacza wody

 

50,00- /szt.

Naprawa bojlera elektrycznego - od

 

30,00- /szt.


Awaria elektryczna:

   

- w pionie

 

od 100,00-

- WLZ przed licznikiem

 

od 130,00-

- WLZ za licznikiem

 

od 60,00-


Pomiary elektryczne.

Pomiar skuteczności zerowania :

   

- do 10 pomiarów

 

6,00- /pom.

- od 11 do 30 pomiarów

 

4,00- /pom.

- od 31 do 60 pomiarów

 

3,00- /pom.

- od 61 do 100 pomiarów

 

2,00- /pom.


Pomiar obwodu z włącznikiem
różnicowoprądowym :

   

- do 5 pomiarów

 

10,00- /pom.

- powyżej 5 pomiarów

 

6,00- /pom.


Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3-faz

   

- do 5 pomiarów

 

30,00- /pom.

- powyżej 5 pomiarów

 

15,00- /pom.


Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1-faz

   

- do 5 pomiarów

 

10,00- /pom.

- powyżej 5 pomiarów

 

6,00- /pom.


Roboty projektowe.

Sporządzenie wniosku o przyłączenie, dostarczenie wniosku do Rejonu Energetycznego i odebranie wydanych przez Rejon warunków przyłączenia

 

50,00-


Sporządzenie dokumentacji technicznej przyłącza energii elektrycznej, z uzgodnieniem Rejonu Energetycznego

 

od 500,00-


Sporządzenie dokumentacji technicznej linii zasilajacej w energię elektryczną z uzgodnieniem Rejonu
 

od 800,00-UWAGA 1:
Wyżej podane ceny nie posiadaja podatku VAT oraz zawierają ceny robocizny bez materiału.
UWAGA 2:
W przypadku, gdy materiał zapewnia wykonawca do cen materiałów dolicza się koszty zakupu.
UWAGA 3:
Transport sprzętu wynosi 1,40 zl/km.
UWAGA 4:
Do cen robocizny w przedpokojach, kuchniach, łazienkach, dolicza sie 50% tytułem małych powierzchni.